Smögen Whisky AB producerar sedan 2010 kraftfull och karaktärsstark, torvrökig maltwhisky som rönt stor uppskattning inom och utom landet. Fokus ligger på styrka i karaktären och den bästa upplevelsen för whiskyentusiasten, snarare än att leverera standardiserade buteljeringar. Utöver maltwhisky erbjuder Smögen även bl.a. Strane gin, med motsvarande fokus på kvalitet och styrka i upplevelsen.