Svenska Eldvatten är en oberoende svensk buteljerare av whisky, rom och övrig ädelsprit. Genom Svenska Eldvatten vill vi erbjuda intressanta buteljeringar från namnkunniga skotska brännerier. Med intressanta menar vi whisky som antingen är ovanligt bra eller som har en spännande karaktär jämfört med vad ett visst destilleri brukar producera.

Läs mer här: eldvatten.se